Specialisten på färdig häck | Häckspecialisten
Sverige Denmark Finland
Snabb & Fraktfri Leverans Högsta Kvalitet & Service Växtgaranti i 3 år

Buxbom


Det finns inga produkter i denna kategori.Om Buxbom

 

Buxbom (Buxus sempervirens) är en mycket efterfrågad produkt som tidigare varit hårt sjukdomsdrabbad i Europa.

 

Vi har konsulterat med experter i området och kommit fram till att vi tillsvidare inte kommer att saluföra Buxbom, då risken finns fortfarande vid en större gruppering växter att om eventuellt sjukdomen drabbar en planta, trots låg risk, så är ändå risken för spridning att betrakta som given.

 

För att plantera en lägre häck som påminner om Buxbom så rekommenderar vi i stället Dvärgliguster eller Hybrididegran.

Buxbomklot

Skötselråd Buxbom

 

Hur ska jag plantera buxbom?

 

En generell regel är att plantera så snart som möjligt och att rötterna har fått ordentligt med vatten innan de hamnar i jorden. Ett tips är att blötlägga dem en stund innan. Gropen bör vara ca 50 cm djup och rotklumpen ska ha gott om plats. Jordförbättra med planteringsjord och eventuellt någon mer mullrik jord beroende på den befintliga jordens sammansättning. Buxbom vill ha väldränerad och genomsläpplig jord. När plantan väl är i jorden, vattna igen rikligt. På detta vis ger du plantorna de bästa förutsättningarna att etablera sig och trivas på den nya platsen.

 

Ska jag beskära buxbom första året?

 

Buxbom behövs inte beskäras första året.

 

När bör jag klippa buxbom?

 

En formklippt buxbom klipps normalt flera gånger per år, i alla fall två någon gång mellan maj-juli och sedan inte senare än i september. Klippning sker bäst på en molnig dag så att de klippta ytorna inte torkar in i solen.

 

Hur ska jag vattna min buxbom?

 

Se till att rötterna har fått sig en rejäl blöta innan de hamnar i jorden samt direkt efter. Vattna sedan regelbundet, helst vid ett eller vid få tillfällen så att vattnet når rötterna (gräv försiktigt ner i marken för att kolla hur långt ner fukten har nått). Buxbom är en tålig växt och klarar en del torka men vill ändå inte stå torrt. Idealiskt är att ha en jämn fuktighet i marken så om jorden redan är fuktig avvakta med vattningen. Eftersom buxbom är en vintergrön växt bör man vattna en bit in på hösten, beroende på hur mycket regn som fallit, för att ge växten en bra förutsättning att klara vintern och vårsolen.

 

Behöver buxbom extra näring och i så fall när?

 

Ja, buxbom trivs i näringsrika jordar så gödsla gärna med kogödsel och ett näringstillskott med kväve, fosfor och kalium. Detta görs helst under våren. På detta sätt förbättras både jordens struktur och näringshalt.

 

Finns det något annat att tänka på?

 

Buxbomsjukan är numera rätt känd och är i själva verket ett svampangrepp. Det finns numera effektiv bekämpning mot detta men det allra bästa man kan göra för en växt är att ge den förutsättningar att bli stark på sin växtplats – på så sätt kan den lättare stå emot angrepp. Se därför till att växten får tillräckligt med näring och vatten.