Köp- & leveransvillkor

 

Priser och betalning
 

Alla priser på www.häckspecialisten.se är angivna inklusive moms med aktuell mervärdesskatt specificerad på fakturan.

Alla priser är att betrakta som dagsaktuella och gäller vid beställningstillfället. Vi reserverar oss för eventuell mellanförsäljning.

 

Du måste vara minst 18 år gammal för att kunna handla hos oss.


Du betalar din beställning genom Klarna, där du får olika förslag på hur du kan betala. Man kan välja att betala på faktura, med delbetalning, via konto, kortköp eller direktöverföring via bank.

 

Här nedan följer Klarnas villkor avseende fakturaköp, för mer information vänligen besök www.klarna.se:

 

Kredittiden för detta köp är 14 dagar från fakturadatum. Fakturan skickas i samband med leveransen. I enighet med avtalet med e-butiken debiteras en fakturaavgift om 0 kr.

 

En påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta om 24,00 % plus gällande referensränta tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran därefter komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

 

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du får då en kopia på kreditupplysningen per post.

 

Frakt

Vi levererar till kunder som bor i Storstockholm, Mälardalen, Göteborg med omnejd, Bohuslän, Västergötland, Närke, Östergötland, Halland, Skåne, Blekinge, Småland, Uppland, Gotland, Öland och Norrlandskusten. För övriga orter, var vänlig se Här levererar vi för mer information om våra leveransområden. Vi har alltid fraktfri hemleverans inom våra leveransområden!

 

Garantier

Vår plantskola ger oss en garanti på att växtplantorna är friska, hela och håller högsta kvalitet. Detta kontrolleras av myndighet fyra gånger per år på plantskolan med oannonserade besök samt att vi kontrollerar vid avlossning.

 

Med bakgrund till detta så erbjuder vi dig som kund 100% garanti i 3 år på din nya häck så att du kan känna dig trygg redan från början.

 

Det är viktigt dock att poängtera att du som kund är ansvarig för de mottagna växtplantorna och att du som kund tar hand om de mottagna växtplantorna på det sätt som är rekommenderat, du kommer att få skötselråd och tips utav oss om så önskas. Vi har planteringskrav inom två dagar för växter på klump och en vecka för växter på kruka, förutsatt att dessa placeras i ett skuggigt parti och vattnas regelbundet.


Om en planta inte är sortäkta eller inte utvecklar sig normalt, trots adekvat skötsel och växtplats, ersätts i regel av en ny planta om ingen annan överenskommelse träffas. Denna reklamationsrätt gäller i 3 år, reklamation skall rapporteras av dig som köpare inom 2 månader från det att felet borde ha upptäckts.

Vi kompenserar inte för skador som uppkommit efter köpet och som orsakats av felaktig skötsel, bristande omvårdnad eller annat utanför vår kontroll. Detta inkluderar bristande bevattning, extrem kyla, felgödsling, felaktig plantering, undermålig dränering på växtplatsen, förgiftning och skador orsakade av djur eller människor, sjukdomsangrepp efter plantering.

 

Reklamation

Vid felaktig varuleverans, dvs fel antal eller felaktig/skadad vara, är du skyldig att omgående kontakta oss efter mottagen leverans så att vi i första hand kan rätta till felet, alternativt komma överens om lämplig kompensation. Reklamationen skall vara oss tillhanda inom tre (3) dagar.

 

Vid ursprungsfel på varan, så gäller reklamationsrätt i 3 år. Reklamation skall rapporteras av dig som köpare inom 2 månader från det att felet borde ha upptäckts.


Leveransvillkor

Vi levererar inom 5-10 arbetsdagar under planteringssäsong, om inget annat avtalas mellan säljare och köpare.

 

Planteringssäsong räknas som mars/april till oktober/november, beroende av väder- och markförhållanden.

 

Beställning som görs i december-februari, bokas preliminärt hos oss och vi kontaktar er för avstämning om leveranstid.

Vi försöker alltid avisera leveransdag så fort som det är möjligt. Vi aviserar i möjligaste mån via mejl (till den e-postadress du registrerat hos oss) 4-5 dagar innan leveransdag. Vi sammanställer beställningar tätt inpå leveranstillfälle, för att kunna göra en sådan optimal och miljövänlig turruttning som möjligt.

Vi reserverar oss alltid för ändringar av leveransdag, då yttre omständigheter samt trafikläget kan ändra förutsättningar då detta är något som ligger utanför vår kontroll.

Vi levererar till fritt framkomlig leveransadress med tung lastbil.

Leveransen sker i regel på vardagar (tors-fre), normalt mellan klockan 08:00 och 18:00. Leverans på andra tider, vardagar samt helgdagar kan förekomma, vi aviserar leveransdag så fort som det är möjligt. Observera att det är upp till speditören att föreslå tid för leverans och att tidsförslaget kommer att bestå av ett intervall om 2-10 timmar (exempelvis kl. 12:00-14:00 eller 08:00-18:00).

 

Du som kund måste vara hemma och ta emot leveransen, du skriver då på ett mottagningskvitto där du godkänner leveransen. Om du inte kan närvara vid leveranstillfället, så måste du omgående kontakta oss och även skriva på en fullmakt som vi bifogar i mejl med leveransbesked innan till din registrerade e-postadress.

 

Produkterna levereras fram till eller innanför tomtgräns, så nära som en tung lastbil kan köra och som speditören kan använda palldragare vid leverans på pall. Inbärning av häckplantor eller bortforsling av medföljande pall och pallkrage ingår ej. Vid lösgods bärs häckplantorna in innanför tomtgräns av speditören.

 

Vi har som krav att du som mottagare, plockar ur växterna ur pallen samma dag som de levereras. Vi har planteringskrav inom två dagar för växter på klump och en vecka för växter på kruka, förutsatt att dessa placeras i ett skuggigt parti och vattnas regelbundet.

 

Uteblivna mottagna varuleveranser

Vänligen notera att varuleveranser som inte blir uthämtade eller mottagna, kommer att debiteras fullt ut då risken för permanenta skador under långvarig lagerhållning och transport är att betrakta som given.

Öppet köp & ångerrätt

Distansavtalslagen säger att växter ej kan återlämnas på grund av sin beskaffenhet. Kontakta oss omgående vid oklarheter gällande er beställning, då alla beställningar som görs bokas upp per omgående hos vår plantskola.


Force Majeur & Tvist

 

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

 

Nedan följer länkar till ODR (Online Dispute Resolution, framtagen genom EU), Konsumentverket och ARN (Allmänna reklamationsnämnden) där du kan läsa mer detaljerat om ODR, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen m.m. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

 

ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SV

 

Konsumentverket: http://www.konsumentverket.se/

 

ARN: http://www.arn.se/  Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm 

 

Personuppgifter

Vi följer personuppgiftslagen (PUL) och tar fullt ansvar för de personuppgifter du lämnar till oss. Dina lämnade uppgifter används enbart för administrativa åtaganden. Inga uppgifter kommer att göras tillgängliga för tredje part.

Övrigt

Om ej annan överenskommelse görs före beställning förblir samtliga varor Växtleverantören i Sverige AB:s, organisationsnummer 556962-9388, egendom till dess att full betalning erlagts. Det innebär att du som kund accepterar och inte försvårar ett återtag av levererade produkter om så krävs.

Vidare förbehåller vi oss rätten att:

Annullera beställningar, eller kräva förskottsbetalning, där vi efter kontroll har starka skäl att misstänka oförmåga eller ovilja att betala.

 

Annullera beställningar, till vilka leveransadresser vi ej kan leverera till. Se vilka leveransområden vi levererar till på Här levererar vi.


I och med att du godkänner dessa villkor avsäger du dig all rätt till eventuella skadeståndsanspråk mot Växtleverantören i Sverige AB, oavsett anledning.

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel i texter. Notera även att samtliga produktbilder på www.hackspecialisten.se visar ett unikt exemplar av levande växter och sålunda inte är identiska med de växter som levereras.